Hoe zijn we georganiseerd ?

  • DIC is een coöperatie u.a.
  • Het bestuur van de Dentale Inkoop Coöperatie worden gevormd door tandartsen

  • Afrekenen op basis van individueel inkoopvolume en behaalde kortingen
  • Bestuur van de coöperatie ziet toe op de winstverdeling