De coöperatie hebben we in januari 2016 opgericht ; we hebben al meer dan 20 jaar ervaring in de mondzorg.

Inmiddels zijn er meer dan 230 tandartspraktijken als deelnemer aangesloten bij de Dentale Inkoop Coöperatie.

Helemaal niets!  Inderdaad.  Er zijn voor een mondzorgpraktijk geen kosten verbonden aan de deelname aan onze coöperatie. Bovendien zal de besparing gemiddeld zo’n 10.000 a 20.000 per jaar per praktijk bedragen.

In het kort : een coöperatie met een bestuur, een directie en deelnemers (mondzorgpraktijken). Lees er meer over.

De producten die we inkopen worden continu aan onderzoek en kwaliteitscontrole onderworpen. De kwaliteit wordt mede gecontroleerd door het bestuur van de coöperatie die uit tandartsen bestaat. Daarnaast blijven we steeds in onderhandeling over de juiste prijs en overige condities.

Belangrijke partners zijn DentalAir, OIT en Lumerick.

Onze belangrijkste claim is “Samen meer overhouden”. Daarnaast bieden we een aantal Services en gemak voor mondzorgpraktijken. Lees er meer over.

DIC heeft een bestuur met 3 bestuursleden. Bij de oprichting van de coöperatie werken verder 3 personen en wordt samengewerkt met 5 a 10 externe specialisten op het gebied van financiële administratie, ICT en communicatie.

Met de groei van het aantal deelnemers aan coöperatie, zal ook het aantal werknemers bij Dentale Inkoop Coöperatie (mee)groeien.

De deelname duurt minimaal 1 jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd.

Er kan per direct worden opgezegd. De verrekeningen worden dan per einde van de kalendermaand geëffectueerd.