WIJ
Coöperatieve vereniging “Dentale inkoop” U.A. (KvK 65201841), aangeduid met Dentale Inkoop Coöperatie, en in dit Privacy Statement verder afgekort als DIC.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
DIC kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DIC, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DIC verstrekt. DIC kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw zakelijke adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM DIC GEGEVENS NODIG HEEFT
DIC verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan DIC uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zakelijke dienstverlening.

HOE LANG DIC GEGEVENS BEWAART
DIC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een drie bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
DIC verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van DIC worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. DIC gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
DIC maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl .

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan DIC te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. DIC heeft hier geen invloed op.
DIC heeft Google geen toestemming gegeven om via DIC verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fordentists.nl. DIC zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
DIC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DIC verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DIC op via info@fordentists.nl.

www.dentaleinkoopcooperatie.nl is de website van DIC.

DIC is als volgt te bereiken:
Adres: Spijkerboor 67, 8607KA Sneek
Telefoon: 06-82 830 880
E-mailadres: info@fordentists.nl