Vanaf medio 2017 zijn de VvAA en de Dentale Inkoop Coöperatie een samenwerking gestart om voor leden van de VvAA ook de inkoopvoordelen en besparingen te kunnen bieden. De VvAA benadert zelfstandig haar mondzorg-leden om deelnemer te worden van de coöperatie. VvAA maakt gebruik van alle faciliteiten, de prijsafspraken met leveranciers en de administratie van de coöperatie. Inmiddels hebben al vele VvAA-leden zich via deze weg aangesloten bij de DIC.

Als u lid van de VvAA bent, vraag dan eens uw account manager naar de mogelijkheden.
U kunt hiervoor natuurlijk ook contact met de DIC opnemen.