DIC heeft een overeenkomst gesloten met Trabajar en Holanda om in Spanje opgeleide tandartsen speciaal voor deelnemers aan de coöperatie beschikbaar te stellen. Deelnemers krijgen een voorkeursrecht om als eerste kennis te maken met de tandartsen die graag in Nederland willen werken. De exclusiviteitsperiode duurt 4 weken.  Als deelnemers aan DIC in deze periode geen plaats hebben, dan kunnen daarna andere praktijken kennismaken.

Over de werkwijze van Trabajar en Holanda, de extra opleiding die de kandidaat-tandartsen krijgen om in Nederland aan de slag te kunnen en de voordelen voor uw tandartspraktijk, kunt u dit document met nadere informatie downloaden.